Senarai Mesyuarat

SENARAI MESYUARAT

PERKARA TARIKH MASA
MESYUARAT PREPSOM AMAF KE-45 2 OKTOBER 2023 9:00 pagi - 3:40 petang
MESYUARAT PREPSOM AMAF CAMPUR TIGA KE-23 3 OKTOBER 2023 9:00 pagi - 2:00 petang
MAJLIS PERASMIAN 4 OKTOBER 2023 9:00 pagi - 9:40 pagi
MESYUARAT AMAF KE-45 4 OKTOBER 2023 9:40 pagi - 3:10 petang
MESYUARAT AJMAF 4 OKTOBER 2023 3:50 petang - 6.00 petang
MESYUARAT AMAF CAMPUR TIGA KE-23 6 OKTOBER 2023 9:00 pagi - 11:30 pagi
MESYUARAT ASEAN CHINA PERINGKAT MENTERI MENGENAI KERJASAMA SPS KE-8 6 OKTOBER 2023 2:30 petang - 5:00 petang

 

SENARAI PROGRAM LAIN

PERKARA TARIKH MASA
MAJLIS PERASMIAN 4 OKTOBER 2023 9:00 pagi - 9:40 pagi
ASEAN - CGIAR INNOVATE FOR FOOD AND NUTRITION SECURITY REGIONAL PROGRAM LAUNCH 4 OKTOBER 2023 7:30 malam - 9:30 malam
LAWATAN TAPAK DAN SPOUSE PROGRAMME 5 OKTOBER 2023 8:00 malam - 4:30 petang
MESYUARAT AMAF KE-45 5 OKTOBER 2023 7:30 malam - 9:30 malam

 

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • myGovernment icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon