Statistik Pengguna Perkhidmatan Atas Talian 2020

Internet (Di bawah Seliaan MAFI)

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
47
50
54
66
89
81
68
46
69
48
49
36
703
Sistem Lesen Permit Padi Beras (eLPPB)
1767
1972
1614
910
1883
2776
2872
2464
2520
2350
2124
1896
25148
Sistem Informasi & Aplikasi Pelaburan Pertanian (SIAPP)
95
113
90
63
116
748
199
95
128
138
193
438
2416
Land Inventory System (LIS)
37
303
67
21
36
37
108
49
24
69
269
94
1114
Sistem Aduan Rasuah dan Tatakelakuan (SART)
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
4
Jumlah
1946
2438
1825
1060
2124
3642
3247
2655
2741
2606
2635
2466
29385
Intranet

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Profil Latihan (SPL)
782
1034
877
17
527
265
1000
1435
1784
2052
1371
475
11619
Sistem Pengurusan Aduan ICT
44
76
60
1
3
35
44
48
66
63
39
64
543
Sistem Kebenaran Ke Luar Negara MAFI (eTravel)
335
248
50
0
0
1
1
0
0
0
0
0
635
Jumlah
1161
1358
987
18
530
301
1045
1483
1850
2115
1410
539
12797
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • myGovernment icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon