Statistik Pengguna Perkhidmatan Atas Talian 2022

Internet
(Di bawah Seliaan MAFI)

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
34
27
32
32
24
37
33
38
38
27
17
29
368
Sistem Lesen Permit Padi Beras (eLPPB)
168
4054
3542
2386
1680
2600
2182
2424
2428
2033
1884
1590
26971
Land Inventory System (LIS)
73
65
59
49
33
42
32
45
40
39
31
20
528
Sistem Aduan Rasuah dan Tatakelakuan (SART)
0
0
0
4
0
0
0
0
2
3
0
0
9
Jumlah
275
4146
3633
2471
1737
2679
2247
2507
2508
2102
1932
1639
27876
Intranet

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Profil Latihan (SPL)
773
2671
3693
7441
656
5593
6185
6837
5437
6074
6414
4974
56748
Sistem Pengurusan Aduan ICT
60
52
38
65
61
129
109
113
159
209
107
117
1219
Sistem Kebenaran Ke Luar Negara MAFI (eTravel)
17
64
34
3
52
65
69
171
205
194
224
157
1255
Jumlah
850
2787
3765
7509
769
5787
6363
7121
5801
6477
6745
5248
59222
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • myGovernment icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon